Extra Muros
home » portofoliu » proiecte

Portofoliul de proiecte

Proiecte de infrastructură instituțională

 • Eastern Romanian Business Support Network pentru perioada 2015-2020 – reteaua Enterprise Europe Network in Romania de est (Moldova si Dobrogea), prin programul Competitiveness of Enterprises and Small and Sedium-Sized Enterprises (COSME) (2014 - 2020); beneficiari: Camera de Comert, Industrie, Navigatie si Agricultura Constanta, Institutul de Cercetare, Proiectare si Productie de Echipamente si Instalatii de Automatizare, Camera de Comert si Industrie Galati, Camera de Comert si Industrie Bacau, Tehnopolis Iasi si ADR Nord-Est (in implementare).
 • Eastern Romanian Business Support Network - extinderea rețelei europene Enterprise Europe Network în Romania de Est; beneficiari: Camera de Comerț, Industrie, Navigație și Agricultură Constanța, Institutul de Cercetare, Proiectare și Producție de Echipamente și Instalații de Automatizare, Camera de Comerț și Industrie Galați, Camera de Comerț și Industrie Bacău, Tehnopolis Iași ; finanțat prin Competitiveness Innovation Programme, DG Intreprinderi și Industrie, Comisia Europeană, 2008 / 2014
 • Black Sea Tradenet, înființarea unei rețele de centre de sprijinire a cooperării în afaceri și inovare în bazinul Mării Negre, Camera de Comerț, Industrie, Navigație și Agricultură Constanța în parteneriat cu 6 instituții din bazinul Mării Negre; finanțat prin Programul Comun de Cooperare la Marea Neagră 2007 - 2012
 • BuRoCoop - Chambers of Commerce and Industry Bulgarian and Romanian for Crossborder Cooperation, înființarea Centrelor de Cooperare Economică Constanța și Dobrich; beneficiari: Camera de Comerț, Industrie, Navigație și Agricultură Constanța și Camera de Comerț și Industrie Dobrich, Bulgaria; finanțat prin Programul de Cooperare România - Bulgaria 2007 - 2012
 • Centru Transfrontalier de Oenologie și Vitivicultură Ostrov, beneficiar Asociația Profesională Vitivinicolă Terasele Dunării, în cadrul Programului de Cooperare România - Bulgaria 2007 - 2013
 • Centrul de Informare Tehnologică Constanța, înființarea CIT CCINA Constanța în cadrul Camerei de Comerț, Industrie, Navigație și Agricultură Constanța, conform HG nr. 406/2003 privind Normele Metodologice Specifice privind constituirea, funcționarea, evaluarea și acreditarea entităților din infrastructura de inovare și transfer tehnologic, precum și modalitatea de susținere a acestora (autorizat spre funcționare)

Proiecte de infrastructură publică

 • Centrul National de Informare si Promovare Turistica Cernavoda, proiect de infrastructura publica, beneficiar Orasul Cernavoda, in evaluare in cadrul Programului Operational Regional, Masura 5.3. (in implementare)
 • Proiect integrat de amenajare turistică a malurilor Lacului Techirghiol, proiect de infrastructură publică, beneficiar Orașul Techirghiol, în cadrul Programului Operațional Regional, Măsura 5.2.
 • Centru Multifuncțional de Turism Balneo - Fizioterapeutic Techirghiol, Județul Constanța; beneficiar: Orașul Techirghiol, în cadrul Programului Operațional Regional 2007 - 2013, Axa 1 - Poli de Creștere Urbană
 • Centrul Euro Dobrogea - Centru de resurse pentru afaceri și inovare România - Bulgaria, beneficiar Camera de Comerț, Industrie, Navigație și Agricultură Constanța, finanțat prin programul Phare 2006 de Cooperare Transfrontalieră România - Bulgaria, 2008 / 2009
 • Arta Grădinilor la Marea Neagră - realizarea grădinii botanice Techirghiol, beneficiar Orașul Techirghiol, îin cadrul Programului de Cooperare România - Bulgaria 2007 - 2013
 • Pistă transfrontalieră comună pentru ciclism și pietoni, 2 Mai - Vama Veche - punct de frontieră România - Bulgaria, beneficiar Consiliul Local Limanu, finanțat prin programul Phare 2004 de Cooperare Transfrontalieră România - Bulgaria, 2007 / 2010
 • Implementarea sistemului de management integrat al deșeurilor urbane în orașul Cernavoda și comunele limitrofe Seimeni, Saligny și Rasova, beneficiar Consiliul Local Cernavodă, finanțat prin programul Phare 2005 de Coeziune Economică și Socială, 2007 / 2010
 • Ostrov-Silistra: lucrări de protecție a malului drept Dunăre, studii (proiect de mediu transfrontalier); beneficiar: Consiliul Local Ostrov; finanțat prin programul Phare 2006 de Cooperare Transfrontalieră România - Bulgaria, 2008 / 2009

Proiecte de investiții în sectorul privat:

 • Extinderea şi consolidarea serviciilor de foraj şi sondaj pentru construcţii la SC GTF Prospect SRL Constanţa; beneficiar privat; in implementare in cadrul Programului Operational Regional 2007-2013, Masura 4.3.
 • Extinderea activitatii Vast Natur SRL prin achizitie de utilaje; beneficiar privat; proiect in implementare in cadrul Schemei de ajutor de stat pentru investiţiile realizate de IMM-uri instituita prin Hotararea Guvernului nr. 274/2013
 • Fabrica de peleți din deșeuri lemnoase, Comuna Beceni, Județul Buzău; beneficiar privat; în cadrul Programului Național de Dezvoltare Rurală, Măsura 312
 • Construire pensiune turistica P+1E și agrement - Pensiunea Histria, Comuna Istria, Județul Constanța; beneficiar privat; în cadrul Programului Național de Dezvoltare Rurală, Măsura 313
 • Agrement acvatic la Ostrov, Județul Constanța; beneficiar privat; în cadrul Programului Național de Dezvoltare Rurală, Măsura 313
 • Pensiune și agrement ecvestru “Heron”, Ostrov, Județul Constanța; beneficiar privat; în cadrul Programului Național de Dezvoltare Rurală, Măsura 313
 • Restaurant și vilă “Durostorum”, Ostrov, Județul Constanța; beneficiar privat; în cadrul Programului Național de Dezvoltare Rurală, Măsura 313
 • Stație de epurare a apelor uzate la Complexul Auto Valu lui Traian, Județul Constanța, beneficiar Cardinal Motors Constanța, finanțat prin Fondul de Mediu, 2009 / 2010
 • Creșterea eficienței energetice la S.C. Cardinal Motors S.R.L. Constanța, prin producerea și utilizarea energiei termice și de răcire, din sursă geotermală, în locația Complex Auto Valu lui Traian, județul Constanța - beneficiar Cardinal Motors Constanța, finanțat prin Fondul de Mediu, 2008 / 2010
 • Implementation of Environmental Sound Rehabilitation Methods for Water and Sewage Systems in Constanta Co., Romania - beneficiar S.C. Maintenance Services S.R.L., Programul de Cooperare România-Norvegia 2009
 • Crearea serviciului de instruire profesionalizantă și training în cadrul S.C. Active Training S.R.L. Constanța - beneficiar: Active Training S.R.L. Constanța; Programul Operational Sectorial Creșterea Competitivității Economice Axa 1, 2009
 • Crearea serviciului integrat de consultanță și asistență în arhitectură, prin diversificarea și extinderea serviciilor în cadrul S.C. Contrafort N S.R.L. Constanța - Beneficiar: Contrafort N S.R.L. Constanța; Programul Operațional Sectorial Creșterea Competitivității Economice, Axa 1, 2009
 • Creșterea calității serviciilor medicale în Municipiul Râmnicu Vâlcea prin modernizarea infrastructurii tehnologiei informațiilor și comunicațiilor, SANMED SRL Vâlcea - Programul Operațional Sectorial Creșterea Competitivității Economice, Axa 3, 2009
 • e-CFR Constanța - proiect de dezvoltare a resurselor umane; beneficiar: Minerva Company Constanța; finanțat prin Phare 2005 Coeziune Economică și Socială, 2007 / 2008

Proiecte culturale, sociale și educaționale

 • Festivalul Antic Tomis 17 - 19.08.2012, ediția I, inițiat de Groove Hour SRL și organizat în parteneriat, la Constanța (www.facebook.com/festivalulantic)
 • Spiritul Dunării în porturi - oraș, beneficiar Muzeul de Artă Constanța, în cadrul Programului de Cooperare România - Bulgaria 2007 - 2013, 2013
 • Parteneriat intern pentru sănătatea și securitatea muncii, beneficiar Constanța South Container Terminal, finanțat prin Programul Operațional Dezvoltarea Resurselor Umane, Măsura 2.3., 2010 - 2011
 • Pe urmele argonauților - promovarea turistică a zonei Istria - Cheile Dobrogei, beneficiar Comuna Istria, în cadrul Programului Operațional Regional, Măsura 5.3., 2011 - 2013
 • Promovarea turistică a zonei Ostrov - Adamclisi, beneficiar Comuna Ostrov, în cadrul Programului Operațional Regional, Măsura 5.3., 2011 - 2013
 • Pro-Motor - noi competențe, noi parteneriate în domeniul auto, Beneficiar: Grupul Școlar D. Leonida Constanța în parteneriat cu SC Cardinal Motors SRL, SC Nippon Car Centre SRL și SC Rent Car Service SRL Constanța, Program: POS DRU, Axa 2, DMI 2.1. Tranziția de la școala la viața activă, 2009 / 2010
 • Șansa la muncă pentru romi - Inițiativă de integrare socio-profesională a romilor din municipiul Fetești, Județul Ialomița; Beneficiar: Consiliul Local al Municipiului Fetești, Județul Ialomița; finanțat prin Programul de accelerare a implementării Strategiei Naționale de Îmbunătățire a Situaăiei Romilor, 2008 / 2009
 • Turism 365 de zile pe an - proiect de schimburi de afaceri transfrontaliere; beneficiar: Camera de Comerț, Industrie, Navigație și Agricultură Constanța; finanțat prin programul Phare 2006 de Cooperare Transfrontalieră România - Bulgaria, 2008 / 2009
 • Spiritul Dunării - proiect de schimburi culturale transfrontaliere; beneficiar: Muzeul de Artă Constanța; finanțat prin programul Phare 2006 de Cooperare Transfrontalieră România - Bulgaria, 2008 / 2009
 • Venus la Dunărea de Jos - proiect de schimburi culturale transfrontaliere. Beneficiar: Muzeul de Istorie Națională și Arheologie Constanța; finanțat prin programul Phare 2004 de Cooperare Transfrontalieră România - Bulgaria, 2007 / 2008
 • Romii alături de noi – incubator de integrare socio-profesională; beneficiar: Consiliul Local Cernavodă; finanțat prin Phare 2005 Coeziune Economică și Socială, 2008/2009
 • Dobrogea - cooperare fără frontiere; beneficiar: Camera de Comerț, Industrie, Navigație și Agricultură Constanța; finanțat prin programul Phare 2006 de Cooperare Transfrontalieră România - Bulgaria, 2007 / 2008
 • Politici în dialog - proiect de informare europeană; beneficiar: Camera de Comerț, Industrie, Navigație și Agricultură Constanța; finanțat prin Fondul Europa, 2007 / 2008

Planificare comunitară

 • Elaborarea Strategiei de dezvoltare locală a orașului Cernavodă (coordonator), 2006 - 2007
 • Elaborarea Strategiei de dezvoltare locală a Mun. Mangalia (membru în echipa), 2006 - 2007

Proiecte proprii

 • Partener in proiectul SPRINT - SPRijin INTegrat pentru ocupare non-agricola a fortei de munca din Zona Rurala Metropolitana Constanta, finantat prin Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013, alaturi de Camera de Comert, Industrie, Navigatie si Agricultura Constanta, Oficiul Teritorial pentru Intreprinderi Mici si Mijlocii si Cooperatie Constanta, Scoala Romana de Afaceri – filiala Constanta si Asociatia Psihologilor si Psihoterapeutilor Constanta Procivitas. Proiect implementat in perioada 2012-2013.
 • Parcul de reconstituire istorica Tomis, in cadrul Festivalului Antic Tomis, editia 2013, finantat prin Fondul National Cultural. Proiect finalizat

Suplimentar proiectelor dezvoltate de Extra Muros-GH, membrii echipei contribuie cu urmatoarea experiența la activitatea de consultanță în managementul proiectelor:

Multi-annual Programme for Enterprises - DG Enterprise

 • Crearea și implementarea Rețelei europene Euro Info Centre la nivel local - RO822 Constanța, implementare proiect reînnoit anual pe baze contractuale cu DG Enterprise - Comisia Europeana, 1997 = 2004 (proiect instituțional)
 • Together for Constanța Companies, 2004 / 2005 (proiect de networking la nivel comunitar)
 • Campania Enlargement, Rețeaua Euro Info Centre, 2003 / 2004 (campanie națională și europeană de pregătire în vederea aderării României la Uniunea Europeană)

Program Phare de Cooperare Transfrontalieră România - Bulgaria

 • Euro-Dobrogea, 2004 / 2005 (proiect de cooperare transfrontalieră pentru comunitatea de afaceri)
 • Constanța meets Dobrich, 2002 / 2003 (proiect de cooperare transfrontalieră pentru comunitatea de afaceri)
 • Business Card, 1998 / 1999, (proiect de cooperare transfrontalieră pentru comunitatea de afaceri)

Programe Phare

 • Fit for the Internal Market, 2003 / 2004 (proiect de informare și pregătire pentru comunitatea de afaceri)
 • Caravana Fondurilor Structurale, 2002 (campanie naționala de informare și pregătire)
 • Centru de Formare a Resurselor Umane în Turism, 2002 Constanța (proiect instituțional în învățământul pentru turism)
 • Pro Consumator, 2000
 • Mai aproape de cetățeni și firme, 1999 / 2000 (proiect de informare și pregătire europeană)

Program Leonardo da Vinci

 • Interface, 1998 / 2000, România, Franța, Belgia, Luxemburg (proiect de transfer de know-how în domeniul educației)

Program ECOS - Ouverture

 • Proiect: QUALIPOL, 1998 / 2000 (proiect de mediu)
 • BOAT (Black Sea Ouverture Action for Tourism), 1994 / 1996 (proiect de transfer de experiență în turism)
 
Un site marca BlueChip Computers BlueChip