Extra Muros
home » portofoliu » studii, analize, sondaje de opinie

Portofoliul studii, analize, sondaje de opinie

 • Studiul de caz pentru Romania  „Study in support of the review of the EU regime on the small- scale driftnets fisheries” of the Framework Service Contract No. MARE/2011/01 "Evaluation and impact assessment activities for the Directorate-General for Maritime Affairs and Fisheries", beneficiar Comisia Europeana, DG MARE, prin coordonator regional Lamans Management Services SA, Atena, Grecia
 • Studiu asupra potentialului de investitii in sectorul alimentar, in cadrul proiectului “Stabilirea unor mecanisme inovative de suport si cresterea constientizarii potentialului inovarii alimentare si al cercetarii si dezvoltarii tehnologice in zona de Sud Est a Europei” – INNO FOOD SEE, cod SEE/B/0028/1.3/X, beneficiar Camera de Comert, Industrie, Navigatie si Agricultura Constanta
 • Strategy for Entrepreneurship and Adaptation, in cadrul proiectului „Business and Innovations without Borders” Project – contract № BG051РО001-7.0.07-0043-С0001 – Scheme BGO51PO001-7.0.07 “Without Borders – Component 1” – Phase 2 under  OP “Development of Human Resources”, beneficiar Camera de Comert si Industrie Burgas, Bulgaria
 • Strategia de promovare a turismului in orasul Cernavoda, beneficiar Orasul Cernavoda
 • Studiu de impact privind gradul de constientizare a opiniei publice in cadrul proiectului  “Elaborarea Planului de Management Integrat al sitului Natura 2000 ROSPA0032, ROSCI0067 Deniz Tepe şi al ariei naturale protejate de interes national Dealul Deniz Tepe (cod IV.70) şi îmbunatatirea gradului de constientizare publică privind importanţa conservării biodiversităţii”, cod SMIS-CSNR 36293, beneficiar Asociatia Mai Mult Verde
 • Tradenet Commercial Atlas – Doing business in the Black Sea Basin, studiu si ghid de relatii internationale intre tarile din bazinul Mari Negre, beneficiar: Camera de Comert, Industrie, Navigatie si Agricultura Constanta, in cadrul proiectului Black Sea Tradenet, finantat prin Programul Comun de Cooperare la Marea Neagra 2007-2013
 • Situatia curenta a somajului si perspectiva pietei muncii in zona rurala a Zonei Metropolitane Constanta, in cadrul Proiectului „SPRINT – SPRijin INTegrat pentru ocupare non agricola in Zona Rurala Metropolitana Constanta”, finantat prin Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013, Masura 5.2.
 • Muzeul Viei si Vinului Hirlau, judetul Iasi, studiu de marketing,Contract nr. P3/167/7.10.2011, in cadrul proiectului Muzeul Viei si Vinului Hirlau – Traditie si continuitate, finantat prin Programul Operational Regional 2007-2013, Masura 5.3. 
 • Studiu aprofundat asupra economiei Judetului Constanta, din perspectiva crearii si dezvoltarii de clustere transfrontaliere, Contract nr. 214/22.11.2010, in cadrul proiectului «Creating Corss-Border Competitive Cluster», finantat prin Programul de Cooperare Romania – Bulgaria 2007-2013
 • Profilurile si evaluarile sectoriale ale industriei agro-alimentare, turismului, mobilei si constructiilor si materialelor de constructii in judetul Constanta, Contract nr. 214/22.11.2010, in cadrul proiectului «Creating Corss-Border Competitive Cluster», finantat prin Programul de Cooperare Romania – Bulgaria 2007-2013
 • Implementation of the specific Contract No 6 "Regional social and economic impact of change in fisheries - dependent communities" of the framework contract "FISH/2006/09 Lot 4: Impact Assessment Studies related to the CFP" for Romania and more specific a case study for the region of the Danube Delta; beneficiar Comisia Europeana, DG MARE, FISH/2006/09 Lot 4: Impact Assessment Studies related to the CFP, prin coordonator regional Lamans Management Services SA, Atena, Grecia
 • Planul de promovare si marketing turistic al zonei Istria – Cheile Dobrogei, in cadrul proiectului „Pe urmele argonauţilor: promovarea traseului turistic Constanţa, Istria, Cheile Dobrogei”, finantat prin POR 5.3, beneficiar Primaria Comunei Istria, Judetul Constanta
 • Planul de promovare si marketing turistic al zonei Ostrov – Adamclisi, in cadrul proiectului „Promovarea turistica a zonei Ostrov – Adamclisi”, finantat prin POR 5.3., beneficiar Primaria Comunei Ostrov, Judetul Constanta
 • Spiritul Dunarii, ISBN 978-606-8066-07-3 – Influenta Dunarii asupra dezvoltarii economice a comunitatilor riverane din Romania si Bulgaria, Proiect “Spiritul Dunarii” finantat prin Phare CBC Romania – Bulgaria 2006, code RO2006/018-445.01.03 (2009 - coordonator si contributii)
 • Strategia de dezvoltare locala a orasului Cernavoda, 2006-2015 
 • Ghidul cooperarii transfrontaliere “Euro Dobrogea”, Proiect “Euro Dobrogea”, finantat prin Phare CBC Romania – Bulgaria 2004, code  RO2003/005.701.06-18 (coordonator si contributii)
 • Piata Interna a Uniunii Europene (ghid pentru firmele din Romania), Proiect “Fit for the Internal Market” finantat prin Fondul Europa 2002 (coordonator si contributii)
 • EU Guide to the Establishment of Enterprises and Performance of Crafts in Europe (guide), finantat de Comisia Europeana, DG Intreprinderi pentru Euro Info Network (2003 - 2004, coordonator national si contributii)
 • Ghidul Fondurilor Structurale – ghidul actorilor locali si al firmelor, Proiect “Caravana Fondurilor Structurale” finantat prin Fondul Europa Fund 2001, impreuna cu Informest, Gorizia, Italy (2003, coordonator local si contributii).

 

 
Un site marca BlueChip Computers BlueChip