Extra Muros
home » servicii » managementul proiectelor

Managementul proiectelor

Clientii noștri sunt asistați în procesul obținerii de finanțări din programe și fonduri nerambursabile, acordate de instituții financiare, naționale și internaționale: Uniunea Europeană (Fonduri Structurale, FEADR, FEP), fonduri de investiții private, instituții bancare sau nonbancare.

Etapa de elaborare a documentației de finanțare

 • Identificarea de surse de finanțare europene, internaționale și românești adecvate scopului beneficiarului
 • Verificarea încadrării ideii de proiect în prioritățile de finanțare ale sursei de finanțare; verificarea încadrării strategice a ideii de proiect
 • Verificarea criteriilor de eligibilitate administrativă și financiară a solicitantului
 • Verificarea gradului de maturitate a demersului: lucrări, studii, documente de justificare existente, avize/autorizații
 • Propunerea și agrearea conceptului de proiect (tehnic - infrastructură, tehnic - servicii, marketing - atragere clienți), acțiuni și aranjamente financiare care să răspundă nevoilor beneficiarului și condițiilor impuse de programul de finanțare
 • Identificarea și realizarea unor posibile colaborări (experți pe diferite domenii: tehnic, protecția mediului, parteneri la nivel local, național, transfrontalier și / sau internațional)
 • Coordonarea realizării documentației de finanțare
 • Elaborarea cererii de finanțare, inclusiv a bugetului și altor anexe impuse
 • Elaborarea planului de afaceri
 • Coordonarea și contribuirea la realizarea documentelor tehnico-economice
 • Coordonarea întocmirii, colectării și furnizării tuturor documentelor justificative obligatorii și opționale, altele decât cele de natură tehnico-economică (declarații, documente privind înregistrarea și funcționarea firmei, protocoale, etc.)
 • Asamblarea documentației de finanțare. Depunere
 • Menținerea comunicării și contactului direct cu reprezentanții organismelor de implementare.

Etapa de implementare a proiectului

 • Asistență directă la implementarea Contractului de finanțare
 • Urmărirea respectării clauzelor contractuale
 • Asistență pentru respectarea regulilor de contabilitate analitică separată și transparentă a proiectului, registre separate
 • Asistență la organizarea procedurilor de achiziție, inclusiv la elaborarea documentațiilor de atribuire, respectarea procedurii de achiziție și finalizarea procedurilor prin semnarea contractelor de achiziție
 • Elaborarea rapoartelor de progres la fiecare 3 luni, inclusiv a rapoartelor financiare și a cererilor de rambursare
 • Completarea și clarificarea tuturor solicitărilor referitoare la rapoartele de progres și cererile de rambursare
 • Menținerea comunicării și contactului direct cu reprezentanții organismelor de implementare.

Etapa post-implementare

 • Completarea și clarificarea tuturor solicitărilor organismelor de implementare, referitoare la raportul final
 • Elaborarea rapoartelor anuale în perioada de urmărire a investiției
 
Un site marca BlueChip Computers BlueChip